Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1790889

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1790889

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1790889
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 3e tranche
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 3e tranche
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 20-09-2016
Gerelateerde zaak 1704643
Agendacommissie 25-10-2016
Raad 15-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 20 september jl. hebben wij het voornemen uitgesproken om 15 adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument in de gebieden Zeedijk, Zuidendijk, Zanddijk, Wieldrechtse Zeedijk, Zuidpunt. Het betreft de derde en laatste tranche van het buitengebied. Hier start nu de zienswijzenperiode voor.

Gepubliceerd 24-10-2016