Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 179023

Gemeente Dordrecht

Dossier - 179023

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 179023
Onderwerp Vaststellen 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en 1e wijziging Legesverordening 2009
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Ingekomen/gepubliceerd 11-05-2009 12:24:51
Onderwerp Vaststellen 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en 1e wijziging Legesverordening 2009
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Aanspreekpunt telefoon 078-6398286
Aanspreekpunt e-mail AJP.Saes@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal (078-6396180)
Datum B&W Besluit 06-05-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Raad 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht zal dit jaar in verband met de DDRH-toets (Deregulering Dualisering Rechtmatigheid Handhaafbaarheid) en de invoering van de Dienstenwet, gewijzigd worden. Het college acht het wenselijk om vooruitlopend daarop, nog vóór de zomer de vergunningplicht voor kleine evenementen af te schaffen en in plaats daarvan een meldingsplicht in te voeren. Er is nauw aansluiting gezocht bij de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook is er een verbod opgenomen om bij evenementen de openbare orde te verstoren en is er een (nieuwe) bevoegdheid opgenomen voor het college om nadere regels te stellen omtrent evenementen. Deze bevoegdheid kan worden gebruikt om de door de raad gegeven kaders nader in te vullen. Omdat de vergunningplicht vervalt voor kleine evenementen, vervallen ook de leges en dient de legesverordening te worden aangepast. Verder wijst het voorstel voor zich.
Gepubliceerd 11-05-2009