Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 178986

Gemeente Dordrecht

Dossier - 178986

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 178986
Onderwerp Intrekken verordening beperking mogelijkheid verstrekken sterke drank en vaststellen drank- en horecaverordening Dordrecht
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 11-05-2009 12:12:30
Onderwerp Intrekken verordening beperking mogelijkheid verstrekken sterke drank en vaststellen drank- en horecaverordening Dordrecht
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.H. Boogaard, 639 6932
Datum B&W Besluit 06-05-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Raad 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Deze aangepaste en van een nieuwe naam voorziene verordening betreft een beleidsarme wijziging, in die zin dat de huidige praktijk in stand wordt gehouden. Vergaande deregulering is gezien het streven om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, niet gewenst. Op dit moment is een voorstel tot wijziging van de Drank- en horecawet in voorbereiding. Indien de nieuwe wet aanleiding geeft tot nieuwe lokale regelgeving zal de raad daaromtrent een separaat voorstel ontvangen.
Gepubliceerd 11-05-2009