Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1787292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1787292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1787292
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan "Rogamlocatie"
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpuitwerkingsplan "Rogamlocatie"
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 13-09-2016
Gerelateerde zaak 1700148
Agendacommissie 20-09-2016
Raad 11-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 25 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan "Zeehavens" vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan is het bedrijvengebied Louter Bloemen. Als gevolg van de verbreding van de Mijlweg en het opheffen van de woonfunctie aan de Eerste Tolstraat, is er op de hoek Mijlweg - Nijverheidsstraat een nieuwe situatie ontstaan waarvan de concrete invulling op het moment van het opstellen van het bestemmingsplan nog niet bekend was. Om die reden is voor dat plangedeelte een uit te werken bestemming opgenomen. Voor een gedeelte van het terrein is inmiddels een bouwplan voor het vestigen van een garage/showroom ontwikkeld. Omdat het voorgestelde plan voldoet aan de in het bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsregels, is een uitwerkingsplan opgesteld. Het uitwerkingsplan Rogamlocatie voorziet in een juridisch planologische regeling om bebouwing ter plaatse mogelijk te maken.

Gepubliceerd 19-09-2016