Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1787261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1787261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1787261
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet voor dekking steekproef bloedonderzoek en onderzoekskosten bodemverontreiniging met PFOA
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet voor dekking steekproef bloedonderzoek en onderzoekskosten bodemverontreiniging met PFOA
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 13-09-2016
Gerelateerde zaak 1702032
Agendacommissie 20-09-2016
Adviescommissie 11-10-2016
Raad 8-11-2016
Niet in actueel Nee
Toelichting

In dit voorstel berichten wij u over de stand van zaken op de diverse deelterreinen van het dossier Chemours en stellen wij u voor om een aantal onderzoekskosten ten laste te brengen van de stadspost onvoorzien.

Gepubliceerd 19-09-2016