Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1787237

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1787237

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1787237
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Bekrachtigen geheimhouding GREX.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad BWNR 216025 B&S Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWNR 216025 rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWNR 216025 rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1698012 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Kamerlingh Onnesweg 1 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1707726 Raadsbesluit