Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1786703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1786703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1786703
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2016 14:22:04
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 13-09-2016
Gerelateerde zaak 1702261
Agendacommissie 20-09-2016
Adviescommissie 11-10-2016 + 25-10-2016
Raad 08-11-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit voorstel wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het college over continuering van de taken die in het kader van de Jeugdwet aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zijn gedelegeerd en gemandateerd, op basis van de uitkomsten van de evaluaties.

Gepubliceerd 15-09-2016