Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1786703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1786703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1786703
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2016 14:22:04
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1738802 Nee Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over rapportages over uitkomst evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en formule jeugdteams ZHZ M.J. Geerts programma 29-06-2016