Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1783090

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1783090

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1783090
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2017)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake de voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2017) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake de voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2017) Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Sprekersbijdrage de heer Roelink Algemeen
Icoon voor documenttype Regionale monitoring over 2015 Algemeen
Icoon voor documenttype M05 Motie Houtstook.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Motie Milieuzone.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Snuffelpalen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03 Motie Besteding restant rijkssubsidie luchtkwaliteit.pdf Motie