Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1783019

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1783019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1783019
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2017: marktgeld en reinigingsrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2016 13:41:51
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2017: marktgeld en reinigingsrecht
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.J. van de Wijngaard, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 06-09-2016
Gerelateerde zaak 1697741
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de verordeningen 2017 voor marktgeld en reinigingsrecht. In deze verordeningen zijn de tariefaanpassingen voor 2017 verwerkt.

Gepubliceerd 08-09-2016