Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1783019

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1783019

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1783019
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2017: marktgeld en reinigingsrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2016 13:41:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de Begroting en na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.