Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1782870

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1782870

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1782870
Onderwerp Toelaten van de heer C.M. Merkuur tot de gemeenteraad, en aanwijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad, benoemen mevrouw I. Mous tot lid van de CTOO, benoemen van de heer E. van de Burgt tot lid van de Auditcommissie, en mevrouw E.C. van Wenum-Kroon tot commissielid
Aanspreekpunt P. van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2016 15:31:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1703545 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1703545 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1703545 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1703545 Raadsvoorstel