Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1778660

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1778660

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1778660
Onderwerp Raadsinformatiebrief over circulaire economie motie 150630/m51
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Onderwerp Raadsinformatiebrief over circulaire economie motie 150630/m51
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Hulsebosch, tel.no. 770 4858
Datum B&W Besluit 30-08-2016
Gerelateerde zaak 1658322
Agendacommissie 20-09-2016
Adviescommissie 11-10-2016
Raad 8-11-2016
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief laten we zien hoe uitwerking is gegeven aan de motie 'duurzaamheid' van 10 november 2015 (motie 150630/M51). Voordat deze motie werd ingediend was er reeds een onderzoek gestart naar 'De circulaire kansen voor Dordrecht'. De uitkomsten van dit onderzoek sluiten aan bij de vraag die in deze motie is gesteld. Het Dordtse bureau 'Cirkellab' heeft in opdracht van de gemeente 18 businesscases van bedrijven onderzocht. Het onderzoek levert waardevolle conclusies op voor de stad. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de 'recovery en recycling' industrie bovengemiddeld vertegenwoordigd is in Dordrecht. Dit biedt onder meer kansen voor ons stedelijk profiel, groei van banen en de kansen voor verbinding met onderwijs. Voor de andere twee sectoren in de circulaire economie, 'repair and remanufacturing' en 'redesign en cleantech' zijn interessante bedrijven onderzocht en ook hier is er potentieel.

Gepubliceerd 19-09-2016