Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1778660

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1778660

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1778660
Onderwerp Raadsinformatiebrief over circulaire economie motie 150630/m51
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendapunten 4, 5, 6 en 7 worden in gezamenlijkheid besproken. De heren Mollema en Verbakel spreken in. De heer Mollema vraagt aandacht voor de rolinvulling van de gemeente. Hij nodigt de gemeente uit voor een vervolgbijeenkomst waarin de gezamenlijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling centraal zal staan. De heer Verbakel roept de gemeente op om verder te gaan kijken dan 2020. Daarnaast pleit hij voor een duurzaamheidsprogramma met overcapaciteit, zodat de doelstellingen niet direct van tafel zijn als een project niet goed van de grond komt. De commissieleden bespreken vervolgens de raadsinformatieven en gaan in op de vraag in hoeverre invulling is gegeven aan de diversie moties. Aan de orde komen hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente, de samenwerking met de stad, de communicatie over diverse mogelijkheden en de relatie tussen energieopwekking en besparende maatregelen. Een terugkerend thema is de gewenste routekaart. De commissie wil graag inzicht in welke concrete maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en 2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert de raad om kennis te nemen van de raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire economie en megawatt af te handelen. De motie Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de routekaart.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatie te betrekken bij de bespreking over duurzaamheid in de commissie fysieke leefomgeving op 11 oktober 2016.