Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1778458

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1778458

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1778458
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2016 21:39:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage behorend bij het raadsvoorstel Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting op het bestemmingsplan Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan DMH Bijlage
Icoon voor documenttype Raming verkeersaantrekkende werking voorterrein Bijlage
Icoon voor documenttype Memo milieuzonering Bijlage
Icoon voor documenttype Onderzoek geluid Bijlage
Icoon voor documenttype 18052016 tussenuitspraak AbRvS Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage I en II industrielawaai Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1687456 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Vaststellen gew. bp Derde Merwedehaven Raadsbesluit