Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1778458

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1778458

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1778458
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2016 21:39:30
Onderwerp Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Derde Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk. tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 30-08-2016
Gerelateerde zaak 1687456
Agendacommissie 20-09-2016
Raad 27-09-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 18 mei 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak over het bestemmingsplan Derde Merwedehaven. De Afdeling heeft uw raad opgedragen een aantal zaken te onderzoeken en te motiveren. Voor 5 oktober 2016 dienen de gebreken in het besluit ter vaststelling van het bestemmingsplan d.d. 16 juni 2015, kenmerk 1406988, te zijn hersteld (de zogenaamde bestuurlijke lus).

Gepubliceerd 13-09-2016