Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1774167

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1774167

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1774167
Onderwerp Wijzigen Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2016 08:57:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Wijzigen Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Wijzigen Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp wijzigingsbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht versie 2016-03-01.doc Bijlage
Icoon voor documenttype schema aftreden per 3.xlsx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1678998 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1695177 Raadsbesluit