Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1774144

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1774144

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1774144
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie voor de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie voor de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.. van Kralingen / R.J. de Waele, 770 4297
Datum B&W Besluit 23-08-2016
Gerelateerde zaak 1678830
Agendacommissie 20-09-2016
Raad 11-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor de locatie Iepenlaan 35 is in beeld gebracht welke acties ondernomen moeten worden om de locatie geschikt te maken voor gronduitgifte, gericht op zelfbouw. Daarnaast is uitgewerkt hoe de kavels aangeboden kunnen worden. Op basis hiervan zijn de kosten en opbrengsten in beeld gebracht en in een vast te stellen grondexploitatie opgenomen. Uw raad wordt gevraagd de grondexploitatie van de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35 vast te stellen en de begroting conform voorstel te wijzigen. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiële, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin vertrouwelijke financiële gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen.

Gepubliceerd 19-09-2016