Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1774144

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1774144

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1774144
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie voor de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 oktober 2016 16:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016