Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1774134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1774134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1774134
Onderwerp Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2016 08:57:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Reactie provincie ZH verordening VTH.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Ledenbrief VNG - Verordening VTH.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1686706 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1695144 Raadsbesluit