Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1774134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1774134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1774134
Onderwerp Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2016 08:57:59
Onderwerp Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N. Loiazizi, tel.no. 770 4814
Datum B&W Besluit 23-08-2016
Gerelateerde zaak 1686706
Agendacommissie 20-09-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente is verplicht om in een verordening criteria vast te leggen voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wettelijke omgevingstaken. Landelijk zijn de afgelopen jaren de kwaliteitscriteria bepaald. IPO en VNG hebben hiervoor vervolgens een modelverordening opgesteld. Voor Dordrecht wordt het gehele pakket aan wettelijke omgevingstaken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst voldoet aan de landelijke criteria. Voorgesteld wordt om de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vast te stellen (hierna: verordening kwaliteit VTH).

Gepubliceerd 01-09-2016