Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1773918

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1773918

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1773918
Onderwerp Stichting Breedband Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2016 14:49:25
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 23 november 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Van Helden van de Breedband Drechtsteden Groep geeft een presentatie van de activiteiten van de Stichting Breedband en beantwoordt vragen van de commissieleden. De vraag of de gemeente nog eigenaar moet zijn van deze stichting, wordt door een meerderheid met ja beantwoord. De commissie besluit binnen een jaar nogmaals over de Stichting Breedband te spreken, waarbij naast het financieel perspectief ook de vragen ten aanzien van de veiligheid worden besproken. Wethouder Mos zegt hierover een Raadsinformatiebrief toe.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft op 23 augustus jl. besloten dat dit stuk betrokken gaat worden bij het gesprek met de vertegenwoordiger van de Stichting Breedband (nieuwe datum: 22 november). Dit is geen openbaar stuk. Eventuele (technische) vragen kunt u tot uiterlijk 1 november bij de griffie indienen zodat de antwoorden nog tijdig kunnen worden verspreid.


Door D66 is een politieke vraag geformuleerd: Moet de gemeente nog wel eigenaar zijn van zo'n stichting?