Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1773487

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1773487

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1773487
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q3 2016
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 25-08-2016 13:17:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q3 2016
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, tel.no. 078 770 4743
Datum B&W Besluit 23-08-2016
Gerelateerde zaak 1690290
Adviescommissie 20-09-2016
Raad 11-10-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief wordt u geïnformeerd over diverse ontwikkelingen in het jeugddomein. De focus is primair lokaal, zoals de doorontwikkeling van de sociale teams en jeugdteams en de voortgang van de sociale ontwikkelagenda. De kwartaalrapportages van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SO Jeugd) en de Stichting Jeugdteams zijn ter onderbouwing bijgevoegd. Ook ontvangt u de jaarverslagen van beide organisaties. Daarnaast biedt de brief inzicht in de financiële situatie in Zuid-Holland Zuid. In dit kader treft u in de bijlage de jaarcijfers van de SO Jeugd over 2015 en de eerste burap van 2016 met knoppennotitie. Tenslotte wordt de stand van zaken toegelicht van drie lopende evaluaties: SO Jeugd / formule jeugdteams, JGZ (rapportage bijgevoegd) en Veilig Thuis, en informeren wij u over een wijziging in de afvaardiging namens de Drechtsteden in de Raad voor het publiek belang van de Stichting jeugdteams Zuid-Holland Zuid.

Gepubliceerd 25-08-2016