Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1770270

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1770270

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1770270
Onderwerp Rondvraag en sluiting
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 11:41:39
   
Vergadering - Bestuur en Middelen / Agendadeel - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Rondvraag
Dhr. Reumers op of rond Koningsdag hebben ze vanuit D66 nog een vraag gesteld. 1,5 jaar geleden is er afgestapt van de vrijmarkt. Doen we daar echt niet meer aan of was dat dat tijdelijk? Hij wacht nog op antwoord van het college. Er zal een herinnering worden gestuurd naar het college.  
Dhr. Portier heeft een vraag over PFOA. De voorzitter verwijst hem hiervoor naar de commissie Fysiek waar alles over dit onderwerp wordt behandeld.  
De voorzitter sluit de vergadering om 18:40. uur.