Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1769644

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1769644

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1769644
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde (RvO) voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en adviescommissies gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 25-08-2016 13:39:03
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde (RvO) voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en adviescommissies gemeente Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 16-08-2016
Datum verzending 18-08-2016
Raad 30-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 31 mei 2012 heeft u het huidige Reglement van Orde (met wijziging op 23 februari 2016) vastgesteld en op 31 mei 2012 is de huidige verordening regelende taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad (met wijziging 1 augustus 2013) vastgesteld. Sindsdien zijn er wijzigingen opgetreden in landelijke regelgeving, die aanpassing van beide verordeningen nodig of wenselijk maken. Er is gekozen om het reglement van Orde en de verordening op de adviescommissie samen te voegen in één nieuw reglement van orde omdat in beide stukken dubbelingen voorkomen. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid en omdat twee verordening worden samengevoegd, wordt u een nieuw vast te stellen verordening voorgelegd en geen gewijzigde verordening. U wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen.

Gepubliceerd 25-08-2016