Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176386

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176386

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176386
Onderwerp Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 15:30:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Intrekken 5 verordeningen n.a.v. DDRH toets Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets B&W besluit