Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176386

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176386

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176386
Onderwerp Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 15:30:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2009 19:45
Besluit:
De raad trekt de volgende verordeningen in:
1. Verordening regelende de tegemoetkoming ter zake van ziektekosten aan
raadsleden;
2. Subsidieverordening wonen boven winkels;
3. Verordening op de instelling en de samenstelling van de gemeentelijke
monumentencommissie;
4. Verordening op de koopavond;
5. Subsidieverordening bedrijfsvervoer.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 mei 2009 20:00
Besluit:
De Agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor de hamerraad van 26 mei 2009.