Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176386

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176386

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176386
Onderwerp Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 15:30:10
Onderwerp Intrekken 5 verordeningen n.a.v. de DDRH toets
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal (078-6396180)
Datum B&W Besluit 28-04-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Raad 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In het kader van het project Deregulering, Dualisering, Handhaafbaarheid en Rechtmatigheid (DDRH) stelt het college u voor een vijftal verordeningen in te trekken. In het raadsvoorstel wordt gemotiveerd waarom tot intrekking kan worden overgegaan. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Gepubliceerd 06-05-2009