Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176383
Onderwerp Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging)
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 14:59:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype 4e wijziging GR Drechtsteden (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 4e wijziging GR Drechtsteden (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Samen werken aan een krachtige regio GRD (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype 4e wijziging GR Drechtsteden (B&W besluit) B&W besluit