Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176383
Onderwerp Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging)
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 14:59:19
Onderwerp Wijziging GR Drechtsteden (4e wijziging)
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet (078-6398255)
Datum B&W Besluit 28-04-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Adviescommissie 26-05-2009
Raad 02-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In verband met de overheveling van taken op het gebied van leerplicht en de regionale meld- en coördinatiefunctie door Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de Drechtsteden naar de Regio Zuid-Holland Zuid dient de GR Drechtsteden te worden aangepast. Daarnaast wordt een wijziging voorgesteld v.w.b. de nummering van de regeling en de procedure voor de benoeming van een coördinerend griffier. Het voorstel tot het opnemen van de taken op het gebied van de Leerplichtwet in de GR Regio ZHZ is u al eerder toegezonden. De Agendacommissie heeft op 14 april jl. besloten dit voorstel te behandelen in een programmakamer (Regiokamer) van de Adviescommissie.
Gepubliceerd 06-05-2009