Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176376

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176376

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176376
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie implementatieplan Openbare Bibliotheek Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 15:20:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie implementatieplan Openbare Bibliotheek Dordrecht
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 100 - Bibliotheekvoorzieningen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon (078) 6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.J. van den Hoek, (078) 6398397
Datum B&W Besluit 28-04-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Adviescommissie 01-09-2009
Raad 08-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het bestuur van de Openbare Bibliotheek Dordrecht en het college van B&W hebben met elkaar de bibliotheekvisie 'Trefpunt voor Kennis en Informatie' en als uitwerking daarvan het 'Implementatieplan 2005-2010' opgesteld. De raad heeft daar op 11 mei 2004 respectievelijk op 31 mei 2005 mee ingestemd. In het afgelopen jaar bent u bij wijze van tussenevaluatie geïnformeerd over de voortgang van het innovatietraject openbare bibliotheek (zie grosnr. 2008.566, dossiernr. 135870), alsmede over de voorgenomen fusie van de bibliotheken in Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht (zie grosnr. 2008.635, dossiernr. 118554). Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief informeert het college u samenvattend over de uitgebreide inhoudelijke eindevaluatie van de 13 projecten van het implementatieplan die de openbare bibliotheek heeft gehouden. Daarnaast ontvangt u het onderzoeksrapport van het Onderzoekcentrum Drechtsteden naar de bekendheid en het gebruik van de bibliotheek. U kunt dit rapport op het RIS als bijlage bij dit dossier raadplegen. Of de in de bibliotheekvisie en het implementatieplan beoogde, meetbare doelstellingen en resultaten worden gehaald, is primair een verantwoordelijkheid van het bibliotheekbestuur. Op blz. 6, 7 en 8 wordt dit overzichtelijk in beeld gebracht. De sturing en de monitoring van de resultaten is echter een zaak van het college. Uit de raadsinformatiebrief valt af te leiden dat het college op basis van de eindevaluatie geen aanleiding ziet tot ingrijpende beleidsaanpassingen. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld uw opvattingen kenbaar te maken over de wijze waarop het college zijn rol in dit innovatietraject heeft opgepakt en vervuld. U zou zich daarbij kunnen focussen op de inhoudelijke vraag of het college naar uw tevredenheid op resultaat heeft gestuurd en op de financiële vraag of de afgesproken financiële kaders in acht zijn genomen?
Gepubliceerd 06-05-2009