Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 176376

Gemeente Dordrecht

Dossier - 176376

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 176376
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie implementatieplan Openbare Bibliotheek Dordrecht
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 06-05-2009 15:20:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Sociale infrastructuur - dinsdag 1 september 2009 21:30 - Adviescommissie
Besluit:
Er wordt positief geoordeeld over de sturende en monitorende rol van het college gedurende dit innovatietraject. Alle vragen worden door wethouder Kamsteeg beantwoord. De wethouder zal de wens om de belangrijke doelgroep lezers, die in zorg- en verpleeghuizen woont, voortaan in onderzoeken te betrekken aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden doorgeven. Er wordt op dit moment serieus nagedacht over de positionering van het letterenbeleid en hij zal bij wethouder Lagendijk van cultuur op snelle duidelijkheid in deze aandringen. Hij zal voor wat betreft de tegenvallende afname van bibliotheekdiensten c.q. deelname aan leesbevorderingsprojecten door scholen nog eens inhoudelijk nagaan hoe dit komt.
De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 mei 2009 20:00
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een Programmakamer Sociale Infrastructuur.