Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1760292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1760292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1760292
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vergunning Viton-fabriek en zeer zorgwekkende stoffen Chemours
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vergunning Viton-fabriek en zeer zorgwekkende stoffen Chemours
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 770 4837
Datum B&W Besluit 12-07-2016
Gerelateerde zaak 1665679
Agendacommissie 23-08-2016
Raad 30-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de brief van 21 juni 2016 over de stand van zaken PFOA hebben wij uw raad onder meer geïnformeerd over de nieuwe milieuvergunning met nieuwe emissie-eisen voor de Viton-fabriek en het overzicht van emissies van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen bij Chemours. In deze brief willen wij uw raad hierover nader informeren.

Gepubliceerd 18-08-2016