Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1758772

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1758772

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1758772
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanpak Stop Heling
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-08-2016 12:16:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanpak Stop Heling
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens, 770 4721
Datum B&W Besluit 19-07-2016
Gerelateerde zaak 1671894
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In maart 2015 stelde u het Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 (IVP) vast. Eén van de thema in het IVP is de aanpak van High Impact Crimes (o.a. woninginbraak). De mate waarin deze vorm van criminaliteit loont, wordt bepaald door de afzetmogelijkheden voor de buitgemaakte goederen. Opkopers in tweede hands goederen kunnen daarom een aantrekkelijke afzetmarkt vormen. Uit het oogpunt van zowel misdaadbestrijding als de handhaving van de openbare orde, is de aanpak van handel in goederen afkomstig van een misdrijf en hieraan gerelateerde strafbare feiten van groot belang. Naast het belang in het kader van maatschappelijke veiligheid is helingbestrijding vooral ook in het belang van ondernemers. Met het aanpakken van heling ondersteunen wij goedwillende Dordtse ondernemers. Ook individuele inwoners kunnen bijdragen aan een effectief beleid, door hun waardevolle eigendommen goed te registreren en bij diefstal of vermissing aangifte te doen. In deze brief informeren wij u over de Dordtse aanpak Stop Heling.

Gepubliceerd 03-08-2016