Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 175765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 175765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 175765
Onderwerp Vaststellen Verordening op de Auditcommissie gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Ingekomen/gepubliceerd 29-04-2009 10:28:04
Onderwerp Vaststellen Verordening op de Auditcommissie gemeente Dordrecht
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Aanspreekpunt telefoon 078-6398286
Aanspreekpunt e-mail AJP.Saes@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.V.E. Verboom
Datum verzending 29-04-2009
Adviescommissie 02-06-2009
Raad 16-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Als uitvloeisel van Raad van Zet is het afgelopen half jaar een Auditcommissie i.o. actief geweest. Deze commissie heeft zich o.a. beziggehouden met het formuleren van een voorstel met betrekking tot de uitgangspunten, taken en bevoegdheden en de inrichting van de Auditcommissie. De Auditcommissie i.o. heeft haar voorstel (inclusief de bijbehorende verordening) voorgelegd aan het presidum. Hierop heeft het presidium op 12 mei jl. besloten dat dit voorstel ter behandeling in de adviescommissie van 2 juni a.s. kan worden geagendeerd.

Hierbij wordt u aangeboden het raadsvoorstel met daarin de uitgangspunten en de verordening op de Auditcommissie Dordrecht.

U wordt gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten en de verordening vast te stellen.

 

Gepubliceerd 29-04-2009