Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1756464

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1756464

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1756464
Onderwerp Kennis nemen van het definitieve accountantsverslag en vaststellen Jaarstukken 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-07-2016 10:21:50
Onderwerp Kennis nemen van het definitieve accountantsverslag en vaststellen Jaarstukken 2015
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Muller, 770 4212 / AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 19-07-2016
Gerelateerde zaak 1671780
Agendacommissie 23-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 15 en 29 juni 2016 heeft u de Jaarstukken 2015 behandeld. De definitieve vaststelling van de jaarstukken is verschoven tot na het zomerreces. Deze verschuiving houdt verband met het later beschikbaar komen van het definitieve accountantsrapport en de controleverklaring. U ontvangt deze stukken zo spoedig mogelijk nadat ze beschikbaar zijn. Wij stellen u voor hier op dat moment kennis van te nemen en de Jaarstukken 2015 definitief vast te stellen.

Gepubliceerd 22-07-2016