Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1751857

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1751857

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1751857
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Right to Challenge
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 15-07-2016 08:55:40
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Right to Challenge
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar HGF van Gurp, 078 770 4735 / MCA Bakx, 078 770 3912
Datum B&W Besluit 12-07-2016
Gerelateerde zaak 1667834
Agendacommissie 23-08-2016
Adviescommissie 30-08-2016
Raad 27-09-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het is onze ambitie om de energie in de stad te benutten en 'participatie' verder te ontwikkelen. We willen de kracht en initiatieven uit de samenleving faciliteren. Right to Challenge is voor ons daarbij een middel. We streven niet naar implementatie van een zuivere vorm van Right to Challenge. Deze zuivere vorm komt in Engeland nauwelijks van de grond en ook in eigen land zien we weinig voorbeelden. Wel onderstrepen we het gedachtegoed achter Right to Challenge, namelijk dat inwoners of organisaties de gemeente uit kunnen dagen. Dit gedachtegoed sluit goed aan bij onze open bestuursstijl en Agenda voor de Stad. Het gedachtegoed achter Right to Challenge biedt handvaten om participatie een extra impuls te geven en de zoektocht naar moderne verhoudingen tussen overheid en samenleving.

Gepubliceerd 15-07-2016