Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1748098

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1748098

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1748098
Onderwerp Zienswijze van omwonenden op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam 4e herziening locatie Plusmarkt
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Zienswijze van omwonenden op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam 4e herziening locatie Plusmarkt
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Agendacommissie 23-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 18-08-2016