Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1747975

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1747975

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1747975
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake verzoek opname bestemmingsplan Dordtse Kil IV in 15e tranche Crisis- en herstelwet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake verzoek opname bestemmingsplan Dordtse Kil IV in 15e tranche Crisis- en herstelwet
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WM van Beers, 770 4891
Datum B&W Besluit 05-07-2016
Gerelateerde zaak 1662193
Agendacommissie 23-08-2016
Raad 30-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij zijn voornemens de minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken het bestemmingsplan "Dordtse Kil IV" op te nemen in de 15e tranche van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw). Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, een bestemmingsplan met een zogenaamde verbrede reikwijdte op te stellen, waardoor enkele onderdelen die nu op basis van de Wet ruimtelijke ordening nog niet kunnen worden geregeld, in een experimentele fase wel kunnen worden opgenomen. Aangezien uw raad te zijner tijd beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan, bieden wij u in deze fase de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Gepubliceerd 18-08-2016