Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1746089

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1746089

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1746089
Onderwerp Vaststellen diverse wijzigingen rechtspositie raadspersoneel
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 11:41:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 augustus 2016 22:30
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen / Agendadeel - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 augustus 2016.