Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1738802

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1738802

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1738802
Onderwerp Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over rapportages over uitkomst evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en formule jeugdteams ZHZ
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 29-06-2016 13:36:11
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder zegt toe meer duiding te geven over de positie van de Serviceorganisatie Jeugd. Deze positie dient met name geduid te worden ten opzichte van de jeugdteams en op het vlak van het bijsturen op financiële resultaten. Tevens verschaft de wethouder antwoord op de vraag of meldingen van situaties waarin mogelijk rolvervaging optreedt (zoals in het geval van de inrichting Schakenbos) slechts als incidenten of juist als structurele problemen moeten worden gezien.


De commissie houdt de brief aan, om deze te betrekken bij het op een later tijdstip bespreken van de hier aan gerelateerde zienswijze (RIS 1786703).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Met steun van D66, PvdA en BvD wordt besloten dat dit stuk gesplitst geagendeerd wordt. Enerzijds wordt de beheersmatige kant van de brief bij de club Grip op de GR'en geagendeerd en anderzijds wordt het inhoudelijke deel geagendeerd voor de themabijeenkomst Jeugd. Mevrouw Sönmezer voegt voor de inhoudelijke bespreking drie politieke vragen toe: 1. Willen wij de taken en functies van Jeugdteams in relatie tot de aanbevelingen, conclusies en lokale beleidsvrijheid ook vaststellen? 2. Moet de SLJ een dienstverlenende instantie zijn of moet de SLJ ook een positie hebben bij de verdeling van de schaarse middelen? 3. In hoeverre wordt het solidariteitsbeginsel tussen de gemeenten daadwerkelijk toegepast?