Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737712

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737712

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737712
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor(ris 1737652)
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2016 18:10:33
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor(ris 1737652)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 28-06-2016
Gepubliceerd 28-06-2016