Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737668

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737668

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737668
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 23-06-2016 14:26:17
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 21-06-2016
Gerelateerde zaak 1653847
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van Agenda voor de Stad zoeken we naar een nieuwe balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Via dit voortgangsbericht rapporteren we over de voortgang op de inhoudelijke veranderopgaven en besparingsvoorstellen uit Agenda voor de Stad. Het besparingsvoorstel Vastgoed is afgerond. Bij de Kadernota 2017 doen we inhoudelijke voorstellen over de veranderopgaven Cultuur en media (onderdeel cultuur), sport, zorg en ondersteuning en kleine subsidies. Daarmee ligt de realisatie van Agenda voor de stad nog steeds op koers. Deze voortgang maakt niet dat we op onze lauweren rusten. Voor duurzame ontwikkeling van de stad zijn blijvende investeringen nodig van zowel publieke als private partners. Daarbij hadden en hebben we grote ambities als het gaat om het benutten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Daarom doen we de komende periode voorstellen voor het borgen en doorontwikkelen van het gedachtegoed achter Agenda voor de Stad. We maken daarbij gebruik van de lessen en ervaringen van de afgelopen jaren.

Gepubliceerd 23-06-2016