Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737652

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737652

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737652
Onderwerp Raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 770 4832
Datum B&W Besluit 21-06-2016
Gerelateerde zaak 1654000
Agendacommissie 23-08-2016
Raad 30-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het regiokantoor, Noordendijk 250, staat sinds april jl. leeg. De toekomstige invulling van het pand en de locatie is onderwerp van een markt-uitvraag geweest, waarbij de markt is benaderd met de vraag of zij het pand nog zouden willen transformeren. Daarnaast is intern onderzocht wat de mogelijkheden zijn van sloop en volledige gebiedsontwikkeling. In fase 1 van de transformatie is op inhoudelijke gronden een afweging gemaakt of het Regiokantoor getransformeerd kan worden. Geconstateerd is dat er voldoende mogelijkheden zijn. In fase 2 staat de financiƫle afweging op de agenda. Aan het einde van fase 2 zal een definitieve keuze worden gemaakt tussen sloop of transformatie. In deze brief informeren wij uw raad over de uitkomsten van fase 1 en over het proces van fase 2.

Gepubliceerd 18-08-2016