Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737580

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737580

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737580
Onderwerp Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 21-06-2016
Gerelateerde zaak 1649107
Agendacommissie 23-08-2016
Raad 30-08-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een verzoek ingediend om een nieuwe woning op het perceel Noordendijk 430 buiten het bouwvlak te realiseren en de huidige woning te gaan gebruiken als bijgebouw. Tegen de gevraagde wijziging bestaat vanuit een oogpunt van natuur- en milieuwetgeving en vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar. Voor deze wijziging is echter wel een (partiƫle) herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam nodig. Wij hebben besloten deze herziening in procedure te brengen.

Gepubliceerd 18-08-2016