Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737429

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737429

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737429
Onderwerp Benoemen I.E. Mous tot voorzitter commissie Bestuur en Middelen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-06-2016 16:33:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1659182 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1659182 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1659182 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1659182 Raadsvoorstel