Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732888
Onderwerp Raadsinformatiebrief Energie-infrastructuur Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 17:19:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief Energie-infrastructuur Dordtse Kil IV
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271 / J Tent
Datum B&W Besluit 14-06-2016
Gerelateerde zaak 1642691
Agendacommissie 21-06-2016
Raad 28-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het onlangs door ons college vastgestelde Programma Duurzaamheid WDO zijn de door uw raad gestelde hoge ambities op het gebied van duurzaamheid concreet gemaakt. Een van de onderdelen van dit programma is de ontwikkeling van een duurzame energie-infrastructuur voor Dordtse Kil IV. In dit kader is een energievisie opgesteld waarin is onderzocht wat de beste energie-infrastructuur is uit oogpunt van duurzaamheid, kosten en flexibiliteit. Een energie-infrastructuur die alleen bestaat uit een elektriciteitsnet (All-Electric) blijkt het beste te scoren op deze criteria. De All-Electric variant stuurt op duurzame technieken voor verwarmen en koelen zoals warmtepompen, ondergrondse energieopslag en eventueel biobrandstoffen. Op termijn is het met de All-Electric variant mogelijk om 100% energieneutraal te worden wanneer alle elektriciteit afkomstig is uit duurzame bron. Omdat met de All-Electric variant slechts één infrastructuur wordt aangelegd, namelijk elektriciteit, zijn de investeringskosten vanuit het perspectief van de gebiedsontwikkeling het laagste. Eventuele extra investeringskosten voor de opstalontwikkeling worden binnen een redelijke termijn terugverdiend door een lagere energierekening en worden door de markt, in het algemeen, niet als een bezwaar gezien. Door in de ondergrond wel ruimte te reserveren voor een tweede energie-infrastructuur, blijft de flexibiliteit bestaan om op een later tijdstip een extra systeem toe te voegen, mocht daar behoefte aan zijn. Als volgende stap wordt de haalbaarheid van een Smart Grid voor Dordtse Kil IV onderzocht. De verwachting is dat in het gebied behoorlijk wat duurzame energie geproduceerd gaat worden. Daar komen de windmolens langs de rand van het gebied en de zonnecentrale op de Transberg nog bij. Dit stelt andere eisen aan de elektriciteitsvoorziening dan bij een traditionele ontwikkeling. De komende tijd zal in beeld gebracht worden hoe een Smart Grid voor Dordtse Kil IV eruit moet zien en hoe deze gerealiseerd kan worden.

Gepubliceerd 16-06-2016