Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732882

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732882

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732882
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Drechtwerk
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Drechtwerk
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 93 - Drechtwerk
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 078 770 4724
Datum B&W Besluit 14-06-2016
Gerelateerde zaak 1649165
Agendacommissie 21-06-2016
Termijn agenda aanhouden in afwachting vragen D66
Raad 21-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief vindt u de input voor het Jaargesprek met betrekking tot Drechtwerk. Drechtwerk heeft het jaar afgesloten met een financieel resultaat van € 2,2 miljoen positief. Dit positieve resultaat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Op totaalniveau wordt 2015 negatief afgesloten omdat de gemeenten een eenmalige bijdrage van € 6,4 miljoen moeten betalen in verband met de huisvesting.

Gepubliceerd 16-06-2016