Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732882

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732882

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732882
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Drechtwerk
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

D66 geeft aan dat het idee ooit was om Drechtwerk onder te brengen bij de GR Drechtsteden per 1-1-15. Hoe staat het er mee, is er een kink in de kabel gekomen? Alvorens dit stuk te bespreken, geeft D66 aan eerst antwoord op deze vraag te wensen. De commissie besluit dit stuk aan te houden in afwachting op de vraag van D66.


18-01-2017: De commissie besluit deze brief ter kennisname door te sturen aan de raad.