Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1732873

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1732873

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1732873
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake jaarverslag 2015 Nautisch Beheer Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 17:19:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake jaarverslag 2015 Nautisch Beheer Dordrecht
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter, tel. 770 4614 / J Booij, 770 4659
Datum B&W Besluit 14-06-2016
Gerelateerde zaak 1647991
Agendacommissie 21-06-2016
Raad 28-06-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In artikel 5.1.1 van de Samenwerkingsovereenkomst gemeente Dordrecht is op 1 juli 2011 overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam N.V. het Nautisch Beheer in Dordrecht uitvoert. In bovengenoemde overeenkomst zijn nadere afspraken over de uitvoering van het Nautisch Beheer geregeld. In artikel 7.2 van de overeenkomst Nautisch Beheer is opgenomen dat de opdrachtnemer jaarlijks aan opdrachtgever informatie verstrekt in de vorm van een rapportage of jaarverslag over de nautische werkzaamheden die door de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zijn uitgevoerd in de havens van Dordrecht in het kader van de overeenkomst. Wij bieden u het Jaarverslag 2015 Nautisch Beheer bijgaand ter kennisname aan.

Gepubliceerd 16-06-2016